Personál

Vedení
V čele našeho dětského domova stojí statutární orgán – paní ředitelka Alena Lukeszová. Ta zodpovídá za chod všech úseků níže popisovaných. A že jich je!
Se zajištěním chodu našeho domova jí pomáhá teta Ivana Jakubíková, zástupce statutárního orgánu, zást. ředitelky pro úsek ekonomický, správní a sociální.
 
Pedagogové
Abychom se všichni rozvíjeli správným směrem, na to dbají naši pedagogové  - „tety a strejdové“ - zastupující „mámy a tátové“ v jedné osobě, v čele s vedoucí vychovatelkou Bc. Janou Maderovou, zástupkyní ředitelky pro úsek pedagogický. 

Velmi nápomocen je dětem náš speciální pedagog-etoped- Mgr. Lucie Hellerová. Cíleně pracuje s dětmi vedenými v odborných ambulancích externích psychologů, ale také s psychologem DD. Úzce spolupracuje s jednotlivými dětmi, je zároveň prostředníkem mezi nimi, pedagogy, sociálními pracovníky dětí, rodiči… Spolupracuje s odborníky při vzdělávání pedagogů formou „Sboroven“ - provádí rozbor situace dítěte, navrhuje  formu spolupráce pedagoga s dítětem na potřebném řešení. A že je nezbytná a nezastupitelná taková pozice v našich zařízeních, nám maximálně potvrdila právě  „doba Covidová“.
Žijeme ve čtyřech samostatných bytech – rodinných skupinách, ve kterých s námi spolupracují vždy nejméně 2 pedagogové a 1 bezpečnostní pracovník – „teta noční“. Ti nás provází životem v době našeho pobytu v dětském domově, jsou nám velkou oporou při každodenních činnostech na rodince, radí nám, učí nás soudržnosti, vzájemné podpoře a pomoci, zodpovědnosti za plnění si našich povinností, pomáhají nám při školní přípravě, jsou tady, když prožíváme naše radosti i starosti, když jsme zdraví i když stůněme…, zkrátka připravují nás na to nejtěžší, co nás v životě čeká, a to je „SAMOSTATNÝ ŽIVOT…“.
 
Finance 
Na finance dohlíží jako ostříž: Lucie Majová
Nákupy, jízdné, kapesné a mnoho jiných našich výdajů, ale hlavně jejich správné vyúčtování, řeší: Ivana Jakubíková, sociální pracovnice a pokladní. Ta je zároveň i můstkem mezi námi, našimi rodiči a blízkými, sociálními pracovníky z míst našich bydlišť, kurátory...
 
Strava
Aby byla naše bříška najedená, na to myslí vedoucí kuchyně: Iva Gesierichová se svými kolegy či kolegyněmi z "rychlé roty". 
Ve všední den nám připravují svačiny do školy, vaří obědy, pak na odpolední svačinu a večeři, nebo také na víkend nám vydávají suroviny a ingredience pro naše samostatné kulinaření s pedagogy v kuchyních našich bytů.  
Studenti středních škol žijící na 1. rodinné skupině si však veškeré potřebné potraviny na víkendové vaření musí zajistit samostatnými nákupy, které činí nejčastěji v supermarketech v Krnově. Na organizaci v zajištění potřebných surovin se domlouvají předem se svými pedagogy.
4 mladí dospělí patřící kmenově do této rodinky mají možnost ještě za pobytu v DD vyzkoušet si samostatný život „nanečisto“, a to bydlením v samostatným čtyřech jednopokojových bytech v Krnově.
Od pokladní DD obdrží finanční částku – „stravovací normu“, kdy nákup potravin na vlastní celodenní vaření je už na každém z nich. Občas se o jejich kuchařských, ale i cukrářských dovednostech může přesvědčit celá rodinka, když jsou pozváni na návštěvu, nebo samostatně jen pedagog při plánovaném kontaktu, aby zjistil, zda je vše v pořádku, jestli není potřeba v něčem pomoci, např. v řešení poruchy pračky, nesvítícího světla apod…

Úklid
Protože jsme stejní, jako všechny děti, úklid není naše silná stránka. Proto nám je velmi nápomocna v péči o naše rodinky teta uklízečka.
A abychom byli stále všichni voňaví, o to se snažíme samostatnou péčí o naše oděvy a obuv přímo v našich bytech, kdy je ale potřebný dohled našich tet a strejdů, protože se taky někdy stane, že se nám zrovna moc „nechce“.
S ložním prádlem, ručníky a velkými kusy oděvů, jsou nám nápomocny pradlenky prádelny Opava.
  
Údržba
A že umíme něco i rozbít, polámat či ohnout (většinou ale za to nemůžeme) ví moc dobře strejda domovník - „údržbář, montér, sklenář, tesař, zámečník…“ v jedné osobě,  za kterým běžíme pro urychlené zahlazení stop.
 
To jsou naši dospěláci, kteří se o nás starají a životem v DD nás provázejí s velkým pochopením.