Naše mise

Úkolem našeho zařízení rodinného typu je zajistit dětem zpravidla od 3 do 18 let, případně do 26 let (pokud studují), náhradní rodinnou péči v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání.

Děti a mladí dospělí žijí ve čtyřech rodinných skupinách s maximálním počtem 8 osob na rodinku. Dodržujeme zásadu zachování sourozeneckých vazeb a sourozence umisťujeme do jedné rodinné skupiny, bez ohledu zda se jedná o dívku nebo chlapce. Díky tomu jsou skupiny smíšené nejen pohlavím, ale také věkově a lépe tak simulují klasickou rodinu.

Na rodinné skupině jsou zpravidla 3 pedagogičtí pracovníci a v noci pak 1 bezpečnostní pracovník.

Svěřené děti vychováváme a vzděláváme, toto doplňujeme o sportovní a kulturní vyžití, činnosti v terapeutických dílnách, jako je keramická a hobby dílna. 

Příprava dětí na odchod z dětského domova a budoucí samostatný život se promítá do veškerých činností s dětmi a pro děti, kdy je potřeba děti a mladé dospělé vybavit takovými kompetencemi, díky kterým zvládnou samostatný život po odchodu z DD, budou umět nakupovat, vařit, pečovat o sebe sama, pečovat o osoby blízké, o svou domácnost, očacení i obutí, o kulturu prostředí ve kterém žijí, hospodařit s finančními prostředky, slušně vystupovat na veřejnosti, komunikovat a jednat s lidmi, zapojit se prostě do běžného života ...

Naše děti navštěvují ZŠ a MŠ v Lichnově a Krnově,  pak např. v Krnově, Bruntále, Městě Albrechticích... VŠ v Ostravě a Praze.