Historie

Historie našeho domova sahá do počátku 50. let. Byl umístěn ve vilce, která skýtala možnost ubytování a další péče o dvě desítky dětí. Tím byla také dána kapacita domova.  Domov nepřetržitě zabezpečoval komplexní výchovnou a vzdělávací péči umístěným dětem až do roku 1979.  Pak byl provoz domova přerušen a v letech 1979–1985 probíhala rekonstrukce stávajícího objektu a přístavba další kapacity.

Od září 1985 začal
domov opět svoji činnost s novou zvýšenou kapacitou 52 dětí.

Od 1.1.2018 je kapacita DD upravena na 32 dětí, což je až do současnosti.